Doradztwo antymobbingowe dla firm i urzędów

Oferujemy profesjonalne doradztwo antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla firm i instytucji publicznych. Wdrażamy zarówno kompleksowe rozwiązania antymobbingowe -dostosowaną do specyfiki organizacji wewnętrzną politykę antymobbingową, jak i poszczególne elementy takiej polityki.

Nasi eksperci m.in.:

  • diagnozują zagrożenie mobbingiem w organizacji na podstawie audytu przeprowadzonego w siedzibie klienta – z audytu zostaje sporządzony raport końcowy, wraz zaleceniami pokontrolnymi,
  • badają atmosferę panującą w jednostce oraz w relacjach między pracownikami,
  • wdrażają zindywidualizowane wewnętrzne procedury i polityki antymobbingowe, regulaminy i kodeksy etyczne,
  • wdrażają inne praktyczne narzędzia systemowego przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
  • wspomagają toczące się w organizacji postępowania przed komisją antymobbingową,
  • przeprowadzają kompleksowe szkolenia z zakresu psychologicznych i prawnych aspektów mobbingu, w których może wziąć udział cała załoga jednostki,
  • udzielają indywidualnych porad w zakresie praktycznych problemów występujących w jednostce (konsultacje mogą dotyczyć kierownictwa, działu kadr i pozostałych pracowników).
Wprowadzaliśmy dziesiątki polityk antymobbingowych, kodeksów etycznych, wewnętrznych procedur antymobbingowych, a także prowadziliśmy wiele audytów antymobbingowych, komisji antymobbingowych i badań ankietowych.

Indywidualne konsultacje

CENTRUM ANTYMOBBINGOWE Sanduro prowadzi konsultacje dla pracodawców, menedżerów, pracowników i osób prywatnych z zakresu problemów związanych z mobbingiem, dyskryminacją.
W zależności od zagadnienia porady może udzielić prawnik, psycholog lub specjalista z obszarów pokrewnych. Zapewniamy pełną anonimowość. Koszt konsultacji, jej forma i zakres, określana jest indywidualnie w zależności od rodzaju zagadnienia.

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów!

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte