Szkolenie online - Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji dla menedżerów

Kategoria
Szkolenia
Termin
2021-11-02 09:00 - 15:00
Miejsce
online
Telefon
790889390
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cena Szkolenia
500,00 PLN + 23% VAT, druga i kolejna osoba 10% zniżki. W przypadku szkoleń finansowanych ze środków publicznych, nie jest doliczany podatek VAT.

INFORMACJE OGÓLNE

Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do menedżerów, kadry kierowniczej i osób kierujących zespołami pracowników, a także pracowników działów HR.
Czas trwania szkolenia:
Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-15:00

Platforma online:
Szkolenia online prowadzone są za pośrednictwem platformy livewebinar.com – uczestnik wchodzi na przesłany wcześniej link. Nie jest konieczne ściąganie jakichkolwiek aplikacji – wymagane jest jedynie posiadanie co najmniej urządzenia z głośnikiem (komputer, tablet, telefon) i podłączeniem do internetu. Optymalne byłoby również posiadanie mikrofonu i kamery.

Podstawowe informacje o szkoleniu:
 • szkolenia kompleksowo omawiają mobbing i dyskryminację (w tym molestowanie
  i molestowanie seksualne), zarówno z punktu widzenia psychologicznego, jak  i prawno-organizacyjnego,
 • szczególny nacisk położony zostanie na praktyczne aspekty mobbingu i dyskryminacji w stosunkach pracy, z punktu widzenia kadry zarządzającej oraz analizę przypadków z życia wziętych (głównie w oparciu o doświadczenie zawodowe trenerów),
 • szkolenia online prowadzone są w oparciu o prezentację multimedialną,
 • nasi trenerzy są praktykami, mającym kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz pomocy osobom dotkniętym tym zjawiskom,
 • organizowane przez nas szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników, możemy pochwalić się dużą liczbą referencji i stałych klientów.
 • cena szkolenia zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, możliwość konsultacji z trenerem w ciągu 30 dni od zakończenia szkolenia.
Średnia ocena naszych szkoleń online przekracza 4,8 w skali 1-5! Grupa badana obejmuje kilka tysięcy uczestników!

CEL SZKOLENIA

 • dostarczenie wiedzy z zakresu psychologicznych i prawnych aspektów patologii występujących w środowisku pracy z punktu widzenia menedżera i kadry kierowniczej,
 • zapoznanie uczestników z pojęciem mobbingu i dyskryminacji w ujęciu prawnym i psychologicznym - wyznaczenie granic wykonywania władztwa pracowniczego od tych zjawisk,
 • dostarczenie wiedzy sprzyjającej kształtowaniu postaw zapobiegających zjawisku mobbingu i dyskryminacji w organizacji,
 • dostarczenie wiedzy pozwalającej na identyfikację przypadków mobbingu i dyskryminacji w zarządzanym zespole,
 • omówienie działań mających na celu kreowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, wolnego od mobbingu i dyskryminacji ze szczególnym uwzględnieniem roli kadry kierowniczej,

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Istota mobbingu, dyskryminacji, molestowania.
 2. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne sprzyjające patologiom w miejscu pracy.
 3. Osobowościowe uwarunkowania mobbingu i indywidualne uwarunkowania pracowników w zarządzanym zespole.
 4. Fazy i skutki mobbingu, metody mobbingu.
 5. Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w polskim prawie.
 6. Poszanowanie dóbr osobistych pracowników.
 7. Komunikacja w zarządzanym zespole, z uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej
 8. Elementy ustawowej definicji mobbingu (kto może być mobberem, kto może być mobbingowany, uciążliwość i długotrwałość, nękanie i zastraszanie).
 9. Mobbing a inne zjawiska w miejscu pracy (stres, dyskomfort, molestowanie, dyskryminacja, jednorazowy akt przemocy psychicznej, przemoc fizyczna, mobbing a konflikt).
 10. Egzekwowanie obowiązków, a mobbing i dyskryminacja.
 11. Niesłuszne oskarżenia o mobbing.
 12. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
 13. Jak reagować na patologiczne sytuacje w zarządzanym zespole?
 14. Praktyczne aspekty prowadzenia skutecznej polityki antymobbingowej w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem roli kadry kierowniczej.

PROWADZĄCY

MARCIN RAK - prawnik, absolwent aplikacji radcowskiej, ekspert w zakresie systemowych i prawnych narzędzi przeciwdziałania mobbingowi, menedżer i specjalista ds. systemów zarządzania (ponad 60 wdrożonych systemów), szkoleniowiec. Cytowany m.in.: w portalu praca.plwp.plpulshr.pl i w TVP2. Prowadzi szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne dla firm i urzędów w całej Polsce - od małych jednostek, po wielkie firmy produkcyjne, korporacje i ministerstwa. Przeszkolił z tego zakresu ponad 20.000 osób. Doradza firmom, urzędom i osobom poszkodowanym. Wspomaga postępowania sądowe, postępowania przed komisjami antymobbingowymi, jest doradcą etycznym. Autor artykułów z zakresu mobbingu, współpracuje z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym.
 
 

Terminy

 • 2021-11-02 09:00 - 15:00

KONTAKT

Tel.: (74) 3000 287
Kom.: 790 889 390
E-mail:
biuro@sanduro.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ:

Szkolenia Otwarte